Skip links

Topogrāfijas uzmērīšana

01  Topogrāfijas uzmērīšana

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres realizēšanai, gadījumos, ja paredzēts veikt būvdarbus (mājas vai ēku celtniecība, inženierkomunikāciju izbūve u.c.), izstrādāt detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, un citos gadījumos, kad nepieciešams virszemes un pazemes situācijas attēlojums uz plāna (topogrāfiskais plāns).

  • Pakalpojuma apraksts:

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfijas plānus, ko attēlo mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000. Veicam saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai salīdzinātu uzmērīto informāciju ar arhīva materiāliem, un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

  • Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:
  1. Objekta (zemes vienības) kadastra apzīmējums vai adrese, vai uzmērāmās teritorijas skice.
  2. Komunikāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai nepieciešams attīecīgā komunikāciju turētāja izsniegtie tehniskie noteikumi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Nepieciešams uzmērīt tikai to teritorijas daļu, kur plānots veikt būvdarbus.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta topogrāfijas cena.

02  Inženierkomunikāciju noteikšana dabā

Nosakām inženierkomunikāciju atrašanos dabā, nospraužot tās pēc projekta vai komunikāciju pārskata shēmas. Veicam komunikāciju apsekošanu un detalizāciju.

03  Izbūves laukumu, ceļu izpildmērījuma plāns

Pēc izbūves uzmērīta apvidus situācija un attēlota plānā ar izbūvēto laukumu platību aprēķinu.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums