Skip links

Nodošanai ekpluatācijā

Veicam izpilduzmērījumus, to reģistrēšanai būvvaldē:

  • Būvēm (mājas un citas ēkas)
  • Komunikācijām
  • Labiekārtojumam
  • Žogam
Būves (mājas un citas ēkas), komunikāciju, labiekārtojuma elementu, žogu nodošana ekspluatācijā

– Kad un kāpēc nepieciešama to nodošana ekspluatācijā?

Lai būvvalde varētu pārliecināties, ka būves (mājas un citas ēkas), komunikācijas, labiekārtojuma elementi, žogs ir izbūvētas tur, kur paredzēts pēc projekta, nepieciešams veikt situācijas uzmērīšanu, pēc kuras izpilduzmērījuma plānā tiek attēloti visi elementi atbilstoši projektam: dzīvojamā māja, piebūves, būvju horizontālās un vertikālās novietnes, žogi, taciņas un citi elementi.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam situācijas uzmērīšanu dabā, izpilduzmērījuma plānā attēlojot visus uzmērītos elementus un norādot gan projektētos, gan faktiskos izmērus. Izpilduzmērījuma plānu reģistrējam būvvaldē.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

  • būvvaldē apstiprināts projekts;
  • būvatļauja.

 

Ēku izpilduzmērījums

Ēkas uzmērīšana un izpilduzmērījuma plāna izstrāde, ēkas nodošanai ekspluatācijā (pabeigta ēka ar visiem situācijas elementiem, kas ir projektā).

Jaunbūves vai ēkas pamatu izpilduzmērījums

– Kad un kāpēc nepieciešams jaunbūves izpilduzmērījums?

Jaunbūvju (t.sk. inženierbūvju) vai ēkas pamatu izpilduzmērījumi nepieciešami, lai jaunbūves, tās celtnieības procesā, ierakstītu Zemesgrāmatā (papildus nepieciešama būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta no Valsts zemes dienesta). Jaunbūves reģistrēšana Zemegrāmatā nepieciešama, lai saņemtu aizdevuma summas izmaksu no bankas.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam jaunbūves horizontālo un vertikālo novietojumu dabā. Izgatavojam jaunbūves izpilduzmērījuma plānu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

  • mājas projekts.

 

Lai jaunbūvi ierakstītu Zemesgrāmatā, nepieciešams tiesā iesniegt nostiprinājuma lūgumu, klāt tam pievienojot izziņu par jaunbūvi, ko izsniedz būvvalde. Taču jāņem vērā, ka var būt arī vēl papildus nepieciešami kādi dokumenti, piemēram, piekrišana no trešās personas, ja īpašumā reģistrēta kāda atzīme vai apgrūtinājums par labu trešajai personai.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tavas ēkas izpilduzmērījuma cena.

Komunikāciju izpilduzmērījums

Gāze, ūdens, elktrības u.c.komunikāciju izpildmērījums reģistrēšanai būvvaldē.

Svarīgi! Uzmēram pie atvērtām tranšejām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava komunikāciju izpilduzmērījuma cena.

Labiekārtojuma izpilduzmērījums

Teritorijas situācijas uzmērīšana un attēlošana plānā. Nepieciešams plānošanai, apjomu aprēķināšanai vai darbu nodošanai ekpluatācijā, reģistrēšanai būvvaldē.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava labiekārtojuma izpilduzmērījuma cena.

Žoga izpilduzmērījums

Žoga uzmērīšana, izpilduzmērījuma plāna sastādīšana un reģistrēšana būvvaldē.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava žoga izpilduzmērījuma cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums