Skip links

Topogrāfijas uzmērīšana

Ģeodēzija

Veicam dažāda veida ģeodēzijas darbus objektā. Uzmērīšana, nospraušana vai kontrole.

Ģeodēziskā kontrole būvobjektā

Ģeodēziskie atbalsta punkti un reperi ģeodēziskā tīkla un reperu ierīkošana un apsekošana, būvniecības projekta realizācijai.

Veicam būvprojektu ģeodēzisko kontroli visa izbūves cikla laikā. Atliekam asu un elementu x, y, z koordinātas uz pamatiem, stāvu pārsegumiem, uz sienas vai veidņiem. Veicam uzstādīto veidņu kontroli. Uzmērām betona konstrukcijas pēc izbūves.

Deformāciju kontrole

Izbūvēto objektu horizontālais un vertikālais deformācijas monitorings:

 • ēku sienas vai pamatu sēšanās;
 • sienas deformācija vai sienas nobīde no vertikāles;
 • kolonnu deformācija vai nobīde no vertikāles; 
 • tēraudu konstrukciju deformācija (sijas, kolonnu, kopņu nobīde no vertikāles).
Nivelēšana

Nivelēšana ir viens no ģeodēzijas mērījumu veidiem, lai noteiktu absolūto vai relatīvo augstumu, piemēram, lai noteiktu zemes virsmas punktu augstumu attiecībā pret jūras līmeni vai kādu citu izraudzītu punktu.

Absolūtais augstums ir pa vertikāli novilkts attālums no jūras līmeņa līdz kādam noteiktam Zemes punktam, ko sauc par augstumu virs jūras līmeņa.

Relatīvais augstums virs jūras līmeņa ir atšķirība starp divām blakus esošām vietām.

Piemēram:
Gaiziņkalns ir Latvijas augstākais kalns. Kalna absolūtais augstums ir 311,94 m vjl, relatīvais augstums – 61,6 m.

Nivelēšanas pakalpojumi var būt nepieciešami, lai:

 • sagatavotu pamatu būvniecībai, jo pareiza līmeņa saglabāšana ir svarīga, lai nodrošinātu būvniecības kvalitāti un ilgmūžību;
 • tāpēc, ja jums ir plānots būvēt māju vai kādu citu konstrukciju, ir svarīgi nodrošināt, ka vietne ir pienācīgi nivelēta;
 • tas palīdzēs nodrošināt, ka jūsu būvniecības projekts ir stabils un uzticams, un to varēs izmantot ilgu laiku;
 • nivelēšana tiek izmantota arī gadījumos, ja būvējamā vieta ir nelīdzena vai ja nepieciešams izveidot noteiktu slīpumu;
 • nivelēšana tiek izmantota arī, ja blakus notiek liela apjoma būvniecības darbi, kas veic zemes satricinājumu, tādējādi lai kontrolētu blakus esošo ēku deformācijas vai nosēšanos.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta ģeodēzijas darbu cena.

Topogrāfijas uzmērīšana

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres realizēšanai, gadījumos, ja paredzēts veikt būvdarbus (mājas vai ēku celtniecība, inženierkomunikāciju izbūve u.c.), izstrādāt detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, un citos gadījumos, kad nepieciešams virszemes un pazemes situācijas attēlojums uz plāna (topogrāfiskais plāns). 

Topogrāfiskie plāni tiek izgatavoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”  un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfijas plānus, ko attēlo mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000. Veicam saskaņošanu ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai salīdzinātu uzmērīto informāciju ar arhīva materiāliem, un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

 • Objekta (zemes vienības) kadastra apzīmējums vai adrese, vai uzmērāmās teritorijas skice.
 • Komunikāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai nepieciešams attiecīgā komunikāciju turētāja izsniegtie tehniskie noteikumi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Nepieciešams uzmērīt tikai to teritorijas daļu, kur plānots veikt būvdarbus.

Klients saņems ar ADTI uzturētāju saskaņotu topogrāfisko plānu elektroniskā formātā (dgn, dwg un pdf formātos).

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava topogrāfiskās uzmērīšanas cena.

Fasādes uzmērīšana

Veicam ēku fasādes uzmērīšanu projektēšanas vajadzībām:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām;
 • biroja ēkām;
 • privātmājām.

Fasādes vertikālo un horizontālo uzmērīšanu veicam dažādās būvniecības stadijās:

 • plānojot būvdarbus, fasāžu apdares darbus;
 • būvdarbus nododot, lai aprēķinātu paveiktos darba apjomus. 

Kādos gadījumos nepieciešama fasāžu uzmērīšana:

 • fasāžu remontdarbu plānošanai (restaurācijas darbiem);
 • ēkas siltināšanas vajadzībām (energoefektivitātes paaugstināšanai);
 • ventilējamo fasāžu izbūves darbiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava fasādes uzmērīšanas cena.

Telpu uzmērīšana

Veicam telpu uzmērīšanu un izstrādājam plānu telpu plānošanas, pārbūves un projektēšanas vajadzībām.

Mērnieks, veicot telpu uzmērīšanu, var iegūt šādus rezultātus:

 • telpas platību – var precīzi noteikt telpas platību, izmantojot mērīšanas instrumentus;
 • telpas izmērus – var noteikt telpas garumu, platumu un augstumu, lai varētu izveidot precīzu telpas shēmu;
 • telpas formu – var noteikt telpas formu, piemēram, taisnstūrveida, apaļveida vai cita veida;
 • telpas konfigurāciju – var noteikt telpas konfigurāciju, ieskaitot dažādas iekārtas, kā arī durvju un logu atrašanās vietas un izmērus;
 • telpas orientāciju – var noteikt telpas orientāciju, ieskaitot to, vai tā ir vērsta uz ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem vai austrumiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava telpu uzmērīšanas cena.

Tilpuma aprēķins

Ūdens tilpes, smilts vai citu materiālu kaudzes uzmērīšana un tilpuma aprēķināšana, kas nepieciešama materiālu daudzuma m3 parrēķināšanai.

Tilpuma aprēķini derīgo izrakteņu karjerās

– Derīgo izrakteņu licences laukuma plāna izstrāde

Uzmērām un sagatavojam plānu ar attēlotu īpašuma, atradnes, licences laukuma robežu un urbumu punktiem.

– Derīgo izrakteņu uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķini pa periodiem

Veicam derīgo izrakteņu apjoma aprēķinus. Apjomu uzmērīšana un aprēķinu veikšana notiek pa periodiem.

Derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķina akts un pārskats tiek sagatavots atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prasībām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava tilpuma aprēķina cena.

Dažādi uzmērīšanas darbi

Veicam dažāda veida uzmērīšanas darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas nav saistīti ar konkrēta pakalpojuma procesu.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta uzmērīšanas darbu cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums