Skip links

Topogrāfijas uzmērīšana

Ģeodēzija

Veicam dažāda veida ģeodēzijas darbus objektā. Uzmērīšana, nospraušana vai kontrole.

Ģeodēziskā kontrole būvobjektā

Ģeodēziskie atbalsta punkti un reperi ģeodēziskā tīkla un reperu ierīkošana un apsekošana, būvniecības projekta realizācijai.

Veicam būvprojektu ģeodēzisko kontroli visa izbūves cikla laikā. Atliekam asu un elementu x, y, z koordinātas uz pamatiem, stāvu pārsegumiem, uz sienas vai veidņiem. Veicam uzstādīto veidņu kontroli. Uzmērām betona konstrukcijas pēc izbūves.

Deformāciju kontrole

Izbūvēto objektu horizontālais un vertikālais deformācijas monitorings:

 • ēku sienas vai pamatu sēšanās;
 • sienas deformācija vai sienas nobīde no vertikāles;
 • kolonnu deformācija vai nobīde no vertikāles; 
 • tēraudu konstrukciju deformācija (sijas, kolonnu, kopņu nobīde no vertikāles).
Nivelēšana

Veicam nivelēšanas darbus augstuma pārnešanai objektā. Gan telpās, gan ārpus tām.

Nivelēšana ir zemes mērīšanas un kartēšanas metode, kurā tiek precīzi mērīti un apzīmēti fiziskie zemes elementi, ieskaitot dabiskās un cilvēka radītās iezīmes, piemēram, kalnus, ielejas, upes un celtnes, ceļus un komunikācijas. Nivelēšana tiek izmantota, lai izveidotu kartes, kurās parādītas zemes virsmas kontūras un augstības, kā arī dažādu objektu atrašanās vietas. Nivelēšanas dati tiek izmantoti dažādiem mērķiem, tostarp zemes izstrādē, būvniecībā, inženierzinātnēs un vides plānošanā. Nivelēšana prasa īpašus mērīšanas instrumentus un tehnikas, un parasti to veic pieredzējuši profesionāļi – mērnieki.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta ģeodēzijas darbu cena.

Topogrāfijas uzmērīšana

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres realizēšanai, gadījumos, ja paredzēts veikt būvdarbus (mājas vai ēku celtniecība, inženierkomunikāciju izbūve u.c.), izstrādāt detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, un citos gadījumos, kad nepieciešams virszemes un pazemes situācijas attēlojums uz plāna (topogrāfiskais plāns). 

Topogrāfijas mērījumi  būs nepieciešami arī, lai būvi (dārza vai dzīvojamās mājas, garāžas vai citu būvi) nodotu ekspluatācijā. Vienss no būvvaldes instrumentiem būves pieņemšanai ekspluatācijā, ir aktuāla topogrāfija, kas veikta pēc būvniecības darbiem. 

Topogrāfiskie plāni tiek izgatavoti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 ” Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”  un vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfijas plānus, ko attēlo mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000. Veicam saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai salīdzinātu uzmērīto informāciju ar arhīva materiāliem, un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

 • Objekta (zemes vienības) kadastra apzīmējums vai adrese, vai uzmērāmās teritorijas skice.
 • Komunikāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai nepieciešams attiecīgā komunikāciju turētāja izsniegtie tehniskie noteikumi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Nepieciešams uzmērīt tikai to teritorijas daļu, kur plānots veikt būvdarbus.

Klients saņems ar ADTI uzturētāju saskaņotu topogrāfisko plānu elektroniskā formātā (dgn, dwg un pdf formātos).

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava topogrāfiskās uzmērīšanas cena.

Fasādes uzmērīšana

Veicam ēku fasādes uzmērīšanu projektēšanas vajadzībām:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām;
 • biroja ēkām;
 • privātmājām.

Fasādes vertikālo un horizontālo uzmērīšanu veicam dažādās būvniecības stadijās:

 • plānojot būvdarbus, fasāžu apdares darbus;
 • būvdarbus nododot, lai aprēķinātu paveiktos darba apjomus. 

Kādos gadījumos nepieciešama fasāžu uzmērīšana:

 • fasāžu remontdarbu plānošanai (restaurācijas darbiem);
 • ēkas siltināšanas vajadzībām (energoefektivitātes paaugstināšanai);
 • ventilējamo fasāžu izbūves darbiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava fasādes uzmērīšanas cena.

Telpu uzmērīšana

Veicam telpu uzmērīšanu un izstrādājam plānu telpu plānošanas, pārbūves un projektēšanas vajadzībām.

Mērnieks, veicot telpu uzmērīšanu, var iegūt šādus rezultātus:

 • telpas platību – var precīzi noteikt telpas platību, izmantojot mērīšanas instrumentus, piemēram, metru ruleti vai līnijmetru;
 • telpas izmērus – var noteikt telpas garumu, platumu un augstumu, lai varētu izveidot precīzu telpas shēmu;
 • telpas formu – var noteikt telpas formu, piemēram, taisnstūrveida, apaļveida vai cita veida;
 • telpas konfigurāciju – var noteikt telpas konfigurāciju, ieskaitot dažādas iekārtas, kā arī durvju un logu atrašanās vietas un izmērus;
 • telpas orientāciju – var noteikt telpas orientāciju, ieskaitot to, vai tā ir vērsta uz ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem vai austrumiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava telpu uzmērīšanas cena.

Tilpuma aprēķins

Ūdens tilpnes, smilts vai citu materiālu kaudzes uzmērīšana un tilpuma aprēķināšana, kas nepieciešama materiālu dauduzma m3 parrēķināsanai.

Tilpuma aprēķini derīgo izrakteņu karjerās

– Derīgo izrakteņu licences laukuma plāna izstrāde

Uzmērām un sagatavojam plānu ar attēlotu īpašuma, atradnes, licences laukuma robežu un urbumu punktiem.

– Derīgo izrakteņu uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķini pa periodiem

Veicam derīgo izrakteņu apjoma aprēķinus . Apjomu uzmērīšana un aprēķinu veikšana notiek pa periodiem.

Derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķina akts un pārskats tiek sagatavots atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prasībām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava tilpuma aprēķina cena.

Dažādi uzmērīšanas darbi

Veicam dažāda veida uzmērīšanas darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas nav saistīti ar konkrēta pakalpojuma procesu.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta uzmērīšanas darbu cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums