Skip links

Topogrāfijas uzmērīšana

Topogrāfijas uzmērīšana

Topogrāfisko uzmērīšanu ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres realizēšanai, gadījumos, ja paredzēts veikt būvdarbus (mājas vai ēku celtniecība, inženierkomunikāciju izbūve u.c.), izstrādāt detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, un citos gadījumos, kad nepieciešams virszemes un pazemes situācijas attēlojums uz plāna (topogrāfiskais plāns).

Pakalpojuma apraksts:

Veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfijas plānus, ko attēlo mērogā 1:250, 1:500 un 1:1000. Veicam saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem, lai salīdzinātu uzmērīto informāciju ar arhīva materiāliem, un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  • Objekta (zemes vienības) kadastra apzīmējums vai adrese, vai uzmērāmās teritorijas skice.
  • Komunikāciju topogrāfiskajai uzmērīšanai nepieciešams attīecīgā komunikāciju turētāja izsniegtie tehniskie noteikumi.

Biežāk uzdotie jautājumi

Nepieciešams uzmērīt tikai to teritorijas daļu, kur plānots veikt būvdarbus.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava topogrāfiskās uzmērīšanas cena.

Fasādes uzmērīšana

Veicam ēku fasādes uzmērīšanu projektēšanas vajadzībām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava fasādes uzmērīšanas cena.

Telpu uzmērīšana

Veicam telpu uzmērīšanu un izstrādājam plānu plānošanas un projektēšanas vajadzībām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava telpu uzmērīšanas cena.

Tilpuma aprēķins

Ūdens tilpnes, smilts vai citu materiālu kaudzes uzmērīšana un tilpuma aprēķināšana, kas nepieciešama materiālu dauduzma m3 parrēķināsanai.

Tilpuma aprēķini derīgo izrakteņu karjerās

– Derīgo izrakteņu licences laukuma plāna izstrāde

Uzmērām un sagatavojam plānu ar attēlotu īpašuma, atradnes, licences laukuma robežu un urbumu punktiem.

– Derīgo izrakteņu uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķini pa periodiem

Veicam derīgo izrakteņu apjoma aprēķinus ar topogrāfisko uzmērīšanu. Apjomu uzmērīšana un aprēķinu veikšana notiek pa periodiem.

Derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķina akts un pārskats tiek sagatavots atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prasībām.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava tilpuma aprēķina cena.

Dažādi uzmērīšanas darbi

Veicam dažāda veida uzmērīšanas darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas nav saistīti ar konkrēta pakalpojuma procesu.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta uzmērīšanas darbu cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums