Skip links

Zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plāna izstrāde

01  Zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plāna izstrāde

Nepieciešama zemes kopīpašniekiem, slēdzot vienošanos par īpašuma lietošanas kārtību. Vienošanās var tikt nostiprināta Zemesgrāmatā.

Kopīpašnieku vienošanās rezultātā viens kopīpašnieks iegūst tiesības lietot nošķirtu kopīpašuma daļu un citu kopīpašnieku pienākums ir netraucēt šo lietojumu, rēķināties ar to arī gadījumā, ja viņu vietā vai blakus viņiem par kopīpašnieku kļūst cita persona.

02  Zemes lietošanas robežas nospraužam dabā

Zemes lietošanas robežas nospraužam dabā atbilstoši zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plānam.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums