Skip links

Zemes ierīcības projekts

01  Zemes ierīcības projekts

Zemes ierīcības projektu izstrādā, pārkārtojot zemes gabalu robežas zemes gabalu sadalīšanai un apvienošanai. Izstrādes gaitā tiek konkretizēti esošie aprobežojumi, sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai un piekļuves iespējām pie īpašuma.

Zemes ierīcības projektu ierosina:

  • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem;
  • būvju īpašnieki (ja būves atrodas uz svešas zemes), to saskaņojot ar zemes īpašniekiem;
  • objekta īpašnieks, ja attiecīgajam objektam ir noteikta aizsargjosla.

Pašvaldība, apstiprinot zemes ierīcības projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. lēmums no pašvaldības ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta zemes ierīcības projekta izstrādes cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums