Skip links

Ģeodēzija būvniecībā

01  Pamatu būvasu nospraušana

Kad un kāpēc nepieciešama pamatu būvasu nospraušana?

Būvasu nospraušana nepieciešama pirms ēku būvniecības. Nospraužot būvasis, pirmo reizi dabā var redzēt mājas aprises un precīzu tās novietojumu. Tas nepieciešams pirms būvdarbu uzsākšanas.

Pakalpojuma apraksts:

Nospraužam asis dabā pēc projekta ar metāla stieņiem vai uz koka sētiņām (ar iznesumiem) atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Izgatavojam asu nospraušanas aktu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. būvatļauja;
  2. būvvaldē apstiprināts ēkas projekts (t.sk. ģenerālplāns);
  3. ēkas pamatu plāns

Biežāk uzdotie jautājumi

Mietiņi tiek nokrāsoti koši oranžā krāsā, lai tos viegli var pamanīt.

Mērnieki nodrošina metāla stieņus. Ja pasūtītājs vēlas koka sētiņas, tas jānodrošina pasūtītājam.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta būvasu nospraušanas cena.

02  Jaunbūves vai ēkas pamatu izpilduzmērījums

Kad un kāpēc nepieciešams jaunbūves izpilduzmērījums?

Jaunbūvju (t.sk. inženierbūvju) vai ēkas pamatu izpilduzmērījumi nepieciešami, lai jaunbūves, tās celtnieības procesā, ierakstītu Zemesgrāmatā (papildus nepieciešama būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta no Valsts zemes dienesta). Jaunbūves reģistrēšana Zemegrāmatā nepieciešama, lai saņemtu aizdevuma summas izmaksu no bankas.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam jaunbūves horizontālo un vertikālo novietojumu dabā. Izgatavojam jaunbūves izpilduzmērījuma plānu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. mājas projekts.

Lai jaunbūvi ierakstītu Zemesgrāmatā, nepieciešams tiesā iesniegt nostiprinājuma lūgumu, klāt tam pievienojot izziņu par jaunbūvi, ko izsniedz būvvalde. Taču jāņem vērā, ka var būt arī vēl papildus nepieciešami kādi dokumenti, piemēram, piekrišana no trešās personas, ja īpašumā reģistrēta kāda atzīme vai apgrūtinājums par labu trešajai personai.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta izpilduzmērijuma cena.

03  Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu, sarakno līniju nospraušana dabā

Kad un kāpēc nepieciešama inženierkomunikāciju nospraušana?

Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu nospraušana nepieciešama pirms šo elemntu izbūves. Tas nepieciešams, lai būvdarbu veicējs varētu redzēt to precīzu projektēto novietojumu dabā.

Pakalpojuma apraksts:

Nospraužam Inženierkomunikācijas, labiekārtojumus, ceļus, žogus dabā pēc projekta ar metāla stieņiem vai koka mietiņiem atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Izgatavojam nospraušanas aktu, shēmu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. būvvaldē apstiprināts projekts;
  2. būvatļauja.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta nospraušanas cena.

04  Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu izpildmērījums (uzmērīšana dabā)

Kad un kāpēc nepieciešama inženierkomunikāciju uzmērīšana?

Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu uzmērīšana nepieciešama, lai aprēķinātu apjomus, pārbaudītu izbūves novietojumu atbilstoši projektam, pirms to nodošanas ekspluatācijā.

Pakalpojuma apraksts:

Uzmēram inženierkomunikācijas, labiekārtojumus, ceļus, žogus dabā un pārbaudām tā atbilstību projektam. Izgatavojam izpildmērījuma plānu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. būvvaldē apstiprināts projekts;
  2. būvatļauja.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta izpilduzmērījuma cena.

05  Būves (mājas un citas ēkas) nodošana ekspluatācijā

Kad un kāpēc nepieciešama būves nodošana ekspluatācijā?

Lai būvvalde varētu pārliecināties, ka būves (mājas un citas ēkas) ir izbūvētas tur, kur paredzēts pēc projekta, nepieciešams veikt situācijas uzmērīšanu, pēc kuras izpilduzmērījuma plānā tiek attēloti visi elementi atbilstoši projektam: dzīvojamā māja, piebūves, būvju horizontālās un vertikālās novietnes, žogi, taciņas un citi elementi.

Pakalpojuma apraksts:

Veicam situācijas uzmērīšanu dabā, izpilduzmērījuma plānā attēlojot visus uzmērītos elementus un norādot gan projektētos, gan faktiskos izmērus. Izpilduzmērījuma plānu reģistrējam attiecīgajā pašvaldības datu bāzē.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  1. būvvaldē apstiprināts projekts;
  2. būvatļauja.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tavas mājas uzmērīšanas cena.

06  Ģeodēziskā kontrole būvobjektā

Ģeodēziskie atbalsta punkti un reperi ģeodēziskā tīkla un reperu ierīkošana un apsekošana būvniecības projekta realizācijai.

Veicam ģeotehnisko izpēti, būvprojektu ģeodēzisko kontroli visa izbūves cikla laikā. Atliekam asu un elementu x, y, z koordinātas uz pamatiem, stāvu pārsegumiem, uz sienas vai veidņiem. Veicam uzstādīto veidņu kontroli. Uzmērām betona konstrukcijas pēc izbūves.

07  Deformāciju kontrole

izbūvēto objektu horizontālais un vertikālais deformācijas monitorings.

08  Nivelēšana

Veicam nivelēšanas darbus augstuma pārnešanai objektā. Gan telpās, gan ārpus tām.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums