Detālplānojums

Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums. To izstrādā saskaņā ar teritorijas plānojumu, lai noteiktu prasības zemes vienību teritorijas izmantošanai un apbūvei, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Detālplānojumu izstrādā:

  • Ja zemes sadalīšana vai apvienošana rada nepieciešamību pēc transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem.
  • Ja vajadzīgs detalizēt vietējās pašvaldības teritorijas nosacījumus.
  • Ja plānota kompleksa apbūve.
Pieteikties tagad