Zemes robežu uzmērīšana, plānu izgatavošana (kadastrālā uzmērīšana)

Zemes robežu uzmērīšana (kadastrālā uzmērīšana) –

Zemes vienības daļas – kadastrālā uzmērīšana nomas plāna izgatavošanai.

Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana – robežu atjaunošana dabā, uzmērīšana un saskaņošana ar pierobežniekiem ir viens no kadastrālās uzmērīšanas procesiem. Robežvizūru nospraušana ar vizūrmietiņiem, robežstigu tīrīšana un marķēšana. Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai noteiktam tā posmam.

Robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana – zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izgatavošana kadastrālās uzmērīšanas procesā. Izgatavotos plānus reģistrējam VZD (Valsts zemes dienestā). 

Pieteikties tagad