Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana

Atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošana – platību atmežo, ja tas nepieciešams: būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai.

Atmežojamās meža zemes platības nospraušana dabā – nospraužam dabā atmežotās platības punktus un tos atzīmējam ar piketmietiņiem.

Pieteikties tagad