Topogrāfija, situācijas plāni

Topogrāfiskā uzmērīšana – veicam topogrāfisko uzmērīšanu un izgatavojam topogrāfijas plānus plānošanas un projektēšanas vajadzībām.

Izpildmērījumi jaunbūvēm un komunikācijām – veicam izbūvēto objektu izpildmērījumus un reģistrējam tos būvvaldē nodošanai ekspluatācijā: būvdarbu atbilstības izvērtēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Inženierkomunikāciju noteikšana – nosakām inženierkomunikāciju atrašanos dabā, nospraužot tās pēc projekta vai komunikāciju pārskata shēmas. Veicam komunikāciju apsekošanu un detalizāciju.

Izbūves laukumu, ceļu izpildmērījuma plāns – pēc izbūves uzmērīta apvidus situācija un attēlota plānā ar izbūvēto laukumu platību aprēķinu.

Situācijas plāni – izgatavojam samazināta mēroga situācijas plānu objekta attēlošanai kartē. Veicam objektu apsekošanu dabā. Par pamatu izmantojam kartes, plānus, ortofoto un aerofoto.

Pieteikties tagad