Tilpuma aprēķini derīgo izrakteņu karjerās

Derīgo izrakteņu licences laukuma plāna izstrāde – uzmērām un sagatavojam plānu ar attēlotu īpašuma, atradnes, licences laukuma robežu un urbumu punktiem.

Derīgo izrakteņu uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķini pa periodiem – veicam derīgo izrakteņu apjoma aprēķinus ar topogrāfisko uzmērīšanu. Apjomu uzmērīšana un aprēķinu veikšana notiek pa periodiem.

Derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķina akts un pārskats – tiek sagatavots atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prasībām.

Pieteikties tagad