Ģeodēzija būvniecībā

Ģeodēziskie atbalsta punkti un reperi – ģeodēziskā tīkla un reperu ierīkošana un apsekošana būvniecības projekta realizācijai.

Pamatu būvasu nospraušana – nospraužam asis dabā pēc projekta ar metāla stieņiem vai uz koka sētiņām atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Izgatavojam asu nospraušanas aktu un reģistrējam to attiecīgās pašvaldības datu bāzē.

Ģeodēziskā kontrole – veicam ģeotehnisko izpēti, būvprojektu ģeodēzisko kontroli visa izbūves cikla laikā. Atliekam asu un elementu x, y, z koordinātas uz pamatiem, stāvu pārsegumiem, uz sienas vai veidņiem. Veicam uzstādīto veidņu kontroli. Uzmērām betona konstrukcijas pēc izbūves.

Deformāciju kontrole – izbūvēto objektu horizontālais un vertikālais deformācijas monitorings.

Nivelēšana – veicam nivelēšanas darbus augstuma pārnešanai objektā. Gan telpās, gan ārpus tām.

Pieteikties tagad