Ēku un telpu uzmērīšana

Ēku un būvju uzmērīšana – ēku un būvju uzmērīšana nodošanai ekspluatācijā.

Telpu uzmērīšana – iekštelpu uzmērīšana un plāna sastādīšana plānošanas un projektēšanas vajadzībām.

Fasādes mērījumi – fasādes mērījumi projektēšanas vajadzībām.

Pieteikties tagad