Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver:
* ierosinātāja un pierobežnieku uzaicināšana piedalīties zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā;
* robežu noteikšanu apvidū;
* kupicas izveidošanu un vizūrstigas ierīkošanu apvidū (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās);
* robežas un situācijas elementu uzmērīšanu apvidū;
* zemes robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna sagatavošanu un saskaņošanu;
* zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai.
Kadastrālās uzmērīšanas izpildes laiks ir no 2 mēnešiem.