Pakalpojumi

Topogrāfiskā uzmērīšana
Izpildmērījumi ēkām, būvēm un komunikācijām
Zemes robežu plāni
Kadastrālā uzmērīšana
Robežu apsekošana un atjaunošana
Situācijas plāni
Pamatu būvasu nospraušana, ģeodēziskā kontrole
Zemes ierīcības projekts
Tilpuma aprēķināšana

Mob: +371 26407273, topohaus@topohaus.lv

Uzzināt cenu!

Veikt pasūtījumu.